banner1

Selected-Papers 10ICGLΣτον τόμο αυτό δημοσιεύονται επιλεγμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν είτε ως αυτοτελείς ομιλίες είτε ως αναρτημένες ανακοινώσεις στο 10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ΔΣΕΓ), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κατά το διάστημα 1-4 Σεπτεμβρίου 2011 και συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Από τις 200 εργασίες που έγιναν αρχικά δεκτές μετά από κρίση για παρουσίαση στο Συνέδριο, υποβλήθηκαν για δημοσίευση 140 περίπου και από αυτές δημοσιεύονται, έπειτα από τη διαδικασία αξιολόγησης των κειμένων, οι 119.

Προτάσσονται στον τόμο τα κείμενα των προσκεκλημένων ομιλητών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια παρατίθενται τα άρθρα στην αγγλική γλώσσα και ακολουθούν τα άρθρα στην ελληνική. Τα κείμενα παρατίθενται στον τόμο κατ' αλφαβητική σειρά, και στην περίπτωση περισσότερων του ενός συγγραφέων λαμβάνεται ως βάση το όνομα του πρώτου συγγραφέα. Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει ως αρχείο pdf καθένα κείμενο ξεχωριστά, αλλά και ολόκληρο τον τόμο.

Ως οργανωτική επιτροπή και επιτροπή έκδοσης των πρακτικών του 10ου ΔΣΕΓ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στο συνέδριο, είτε υπέβαλαν τις εργασίες τους για δημοσίευση στον τόμο αυτόν είτε όχι.

Θα θέλαμε ακόμη να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους προσκεκλημένους ομιλητές μας κκ. Jean-Claude Anscombre, Ομότιμο Διευθυντή Έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), Άννα Αναστασιάδη Συμεωνίδη, Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αναστασία Γιαννακίδου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σικάγου, Ursula Stephany, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Κολωνίας, Igor Mel'cuk, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, Pius Ten Hacken, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Swansea, Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, Καθηγητή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι με το κύρος και την επιστημονικότητά τους συνεισέφεραν τα μέγιστα στην επιτυχία του συνεδρίου.

Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα ευγνώμονες στους κριτές –εσωτερικούς και εξωτερικούς– που διέθεσαν μέρος του πολύτιμου χρόνου τους για την αξιολόγηση τόσο των περιλήψεων, όσο και των κειμένων που κατατέθηκαν προς δημοσίευση. Η βοήθειά τους ήταν καθοριστική όχι μόνο για την επιλογή των ανακοινώσεων που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, αλλά και για τη διασφάλιση της επιστημονικότητας και της ποιότητας του παρόντος τόμου. Ωστόσο, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι την ευθύνη για την τελική μορφή των άρθρων που περιέχει ο τόμος αυτός φέρουν αποκλειστικά οι συγγραφείς, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να επανεξετάσουν τις υπό έκδοση εργασίες τους μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους συναδέλφους, εθελοντές φοιτητές

και τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που βοήθησαν στη διοργάνωση του συνεδρίου, στην επιτυχή διεξαγωγή του και στην έκδοση των Πρακτικών. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τη διδάσκουσα με σύμβαση του Π.Δ 407 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-ΔΠΘ κ. Παπαδοπούλου Ελένη, τον διδάκτορα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, κ. Νικόλαο Μαθιουδάκη, καθώς και την υποψήφια διδάκτορα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας κ. Ελίνα Χατζηπαπά για την ουσιαστική συμβολή τους στη διαδικασία αξιολόγησης (εκπόνηση καταλόγων με τις υπό κρίση εργασίες, διεκπεραίωση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με συγγραφείς και αξιολογητές), επιμέλειας και μορφοποίησης των πρακτικών.

Τέλος, το 10ο ΔΣΕΓ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την οικονομική ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο είμαστε ευγνώμονες για την οικονομική του συνεισφορά.

Κομοτηνή Δεκέμβριος 2012

Η Επιτροπή Έκδοσης

Ζωή Γαβριηλίδου
Αγγελική Ευθυμίου
Ευαγγελία Θωμαδάκη
Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

Περισσότερες Πληροφορίες

Εργαστήριο +ΜόρΦωΣη

Εργαστήριο Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής, Σημασιολογίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ
  •  Τηλ. 2531039932
  • Email: icgl10@kom.duth.gr

Σημαντικές Ημερομηνίες

  • Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων: 20/2/2011 (expired)
  • Ειδοποίηση αποδοχής: 17/4/2011
  • Έγκαιρη εγγραφή: 31/5/2011
  • Τελική ημερομηνία εγγραφής: 28/8/2011